Banner

Spotkanie Rady Ochrony Pracy

Przewodniczący Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso wziął udział w Warszawie w kolejnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy.
Rada Ochrony Pracy wysłuchała informacji na temat przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, zaprezentowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy.
Przedstawiono również wyniki projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach IV etapu Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy