Banner

Rada Dialogu Społecznego

“Po upadku Komisji Trójstronnej, po tamtym głębokim rozejściu się dróg dialogu społecznego w Polsce, udało się w 2015 roku – dzięki inicjatywie Solidarności z jednej strony, ale z drugiej strony dzięki przychylności ówczesnego rządu – doprowadzić do powstania i do uchwalenia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego; o nowej zinstytucjonalizowanej formie dialogu, w której uczestniczą wszystkie strony, które normalnie w tym dialogu powinny brać udział. A więc zarówno strona rządowa, jak i strona społeczna reprezentowana – z jednej strony – przez przedstawicieli partnerów społecznych, czyli związki zawodowe, z drugiej strony – przez przedstawicieli pracodawców” – mówił Prezydent RP Andrzej Duda do zebranych ministrów, pracodawców i związkowców podczas powołania członków Rady ze strony rządowej.

„Solidarność” na spotkaniu u Prezydenta reprezentował przewodniczący Piotr Duda.

jw

foto M.Żegliński

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy