Banner

Premiera książki o Eugeniuszu Szumiejce

W Centrum Historii Zajezdnia odbyła się premiera najnowszej książki z serii wydawniczej „Dolnośląska Solidarność” im. Antoniego Wójtowicza, której celem jest dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat postaci związanych z regionalną opozycją antykomunistyczną. Dwudziesty drugi tom pt. „Łobuz z sercem na dłoni. Eugeniusz Szumiejko (1946–2020)”  poświęcony został osobie Eugeniusza Szumiejki, astronoma, absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownikowi naukowo-dydaktycznemu tej uczelni. Bohater najnowszego tomu był wybitnym skoczkiem spadochronowym, członkiem kadry narodowej. Współtworzył struktury NSZZ „Solidarność”, był członkiem Prezydium Zarządu Regionu dolnośląskiej „Solidarności” oraz Prezydium Komisji Krajowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego członek Krajowego Komitetu Strajkowego i współtwórca Ogólnopolskiego Komitetu Oporu, członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, po ujawnieniu w 1984 roku członek, a następnie szef Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarności” we Wrocławiu. Sceptyczny wobec porozumień okrągłego stołu, po 1989 roku członek Zarządu Regionu i Komisji Krajowej reaktywowanej „Solidarności”, pracownik administracji samorządowej i rządowej.

Premiera książki połączona została ze spotkaniem autorskim Małgorzaty Wanke-Jakubowskiej i Marii Wanke-Jerie.

jw

foto Janusz Gajdamowicz

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy