Banner

Statut i inne uchwały NSZZ “Solidarność”

Z aktualną treścią Statutu zapoznać się można na stronie Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”:
Statut NSZZ “Solidarność”

UCHWAŁA KK nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku
Uchwała KK nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach
Uchwała KK nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członkostwa we władzach Związku
Uchwała KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ “Solidarność”
UCHWAŁA nr 4 XIX KZD ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych Związku
UCHWAŁA KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku
UCHWAŁA KK nr 17/06 ws. tworzenia i funkcjonowania struktur problemowych Związku
UCHWAŁA KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie innego regionu niż region rejestrujący organiz
UCHWAŁA nr 6 XVII KZD zasad tworzenia terenowych organizacji Związku oraz wyboru ich władz wykonawczych
UCHWAŁA KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie innego regionu niż region rejestrujący organiz
UCHWAŁA KK nr 9/05 ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ “Solidarność”
UCHWAŁA KK nr 20/05 zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku
UCHWAŁA KK nr 16/06 ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej Związku, zmian zasięgu działania regionów oraz zmiany miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych
Uchwała KK nr 29/04 ws. zasad działania międzyzakładowych komisji koordynacyjnych oraz zakładowych układów zbiorowych zawieranych w organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiaj
UCHWAŁA NR 2 ws. zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych
Uchwała KK nr 15/06 ws. zatrudniania pracowników przez jednostkę organizacyjną Związku posiadającą osobowość prawną
Uchwała nr 7 XVII KZD ws. scedowania niektórych uprawnień komisji zakładowej na osobę upoważnioną przez zarząd regionu

Społeczna inspekcja pracy