Banner

Praca sezonowa

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Kampania – prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE i partnerami społecznymi – będzie trwała do października 2021 r.

Szacuje się, że każdego roku około 850 000 obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie same prawa do uczciwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju UE, z takimi samymi prawami pracowniczymi i socjalnymi jak pracownicy lokalni. Jednak biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, mogą być bardziej narażeni na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa i nadużycia. Pandemia Covid19 pogorszyła warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.

Krótkotrwały pobyt w kraju pracy oznacza, że pracownicy sezonowi często polegają na zakwaterowaniu zapewnianym przez pracodawcę lub pośrednika. Jakość zakwaterowania jest często niska. To jeden z problemów który powszechnie napotykają – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność.

Często także wynagrodzenie pracowników sezonowych jest niższe od płacy minimalnej. Wynika to z odliczeń związanych na przykład z kosztami transportu lub zakwaterowania. Wynagrodzenie może zależeć wyłącznie od wyników – dodaje ekspertka.

jw/sol.org

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy