Banner

Podstawy działania OZ

Krok po kroku
OBOWIĄZKI ORGANIZACJI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH z dnia 23 maja 1991 r. (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) I STATUTU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Liczebność i reprezentatywność
KOMPLET DOKUMENTÓW, KTÓRY MUSI BYĆ SKŁADANY CYKLICZNIE U PRACODAWCY

Podstawowe dokumenty
Podstawowe dokumenty, na których każda Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” powinna opierać swoją działalność finansową.

Wzór pieczątek

 

Społeczna inspekcja pracy