Banner

Płaca minimalna

Do 15 września rząd przyjmie rozporządzenie ws. płacy minimalnej w 2022 i minimalnej stawki godzinowej. Propozycja wynagrodzenia wyniesie 3 tys. zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej – 19,60 zł.

Za przygotowanie rozporządzenia odpowiada Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii.

Zgodnie z przepisami ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, rząd odpowiada za ustalenie na następny rok minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

Ustalone przez Radę Ministrów na 2022 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy