Banner

Oświata protestuje ws. rządowych propozycji płacowych

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk na swoim ostatnim zebraniu przyjęła ważne stanowisko dotyczące spraw płacowych w oświacie. Dokument został przekazany na obrady Sekcji Krajowej, na której został poparty.

Poniżej treść Stanowiska:

Stanowisko nr 5 / 2021r.

Rady MSOiW  NSZZ „Solidarność”  Dolny Śląsk

w sprawie propozycji rządowych przedstawionych 11 maja 2021r.  

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk wyraża głębokie oburzenie, niepodpisanymi propozycjami rządowymi  z dnia 11 maja 2021 roku.

 Propozycje te całkowicie ignorują wcześniejsze porozumienie, które Rząd podpisał z NSZZ „Solidarność” w 2019 roku, w którym była mowa o wypracowaniu nowego systemu płac, a nie zwiększaniu obciążeń.

Wcześniejsze, zlecone przez MEN rzetelne badania potwierdziły,  że nauczyciele w Polsce pracują  już średnio 46,7 godz. w tygodniu, czyli więcej niż określa Karta Nauczyciela.

Z przedstawionych propozycji wynika jednoznacznie, że Rząd RP  próbuje po raz kolejny zaoszczędzić na oświacie.

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk domaga się podwyżki wynagrodzeń w oświacie.

Niskie wynagrodzenia przy wzrastających kosztach oraz pandemia i jej negatywne skutki stanowią główne problemem polskiej oświaty.

Propozycje rządowe spowodują silne wzburzenie nauczycieli, które w konsekwencji doprowadzą do nieuchronnych protestów. MSOiW nie zawaha się przed ich organizacją mając na uwadze zapisy Statutu NSZZ „Solidarność”, które nakładają na nas obowiązek obrony godności,                  praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

 W imieniu Rady MSOiW

Przewodnicząca

Danuta Utrata

Na zdjęciu przewodnicząca Sekcji Oświaty Danuta Utrata.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy