Banner

Nagrody Głównego Inspektora Pracy

W środę 17 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska – Hrycko wręczyła nagrody im. Krystyny Krahelskiej, statuetki Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej, nagrodę im. Romana Giedrojcia oraz uhonorowano też najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy.
Laureatom gratulował obecny na uroczystości przewodniczący Zarządu Regionu oraz członek Rady Ochrony Pracy Kazimierz Kimso.
Nagroda im. Krystyny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.
W 2022 roku Nagrodę otrzymali:
prof. dr hab. Joanna Jurewicz
dr inż. Joanna Kamińska
Marlena Maląg
Krzysztof Michałkiewicz
Leszek Miętek
Mirosław Nowak
Adam Ogrodnik
Krystyna Ptok
Zbigniew Rawicki
Grzegorz Piotr Szałas

fot. M. Żegliński

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy