Banner

Minister i związkowcy ws. podwyżek płac w oświacie

Na antenie Radia Wrocław odbyła się rozmowa z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. Poniżej drukujemy fragment wypowiedzi szefa edukacji nt. płac oraz stanowisko Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ “Solidarność” w przedmiotowej sprawie.

Jak zapowiada minister we wrześniu mają się odbyć konsultacje ze związkami zawodowymi ws. podwyżek płac w oświacie.

jw

fragment rozmowy w Radiu Wrocław – całość na stronie https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/111671/Czarnek-Marze-o-szkole-otwartej-i-tolerancyjnej-Neutralnosc-to-nie-znaczy-ze-w-salach-ma-nie-byc-krzyzy

Będą podwyżki dla nauczycieli? I kiedy w sumie realnie te podwyżki nauczyciele odczują?

Absolutnie i bezwzględnie tak. To będą podwyżki bardzo znaczące. Nie chcę mówić teraz o kwotach, bo to jest przedmiotem rozmów ze związkami zawodowymi i taki zespół plenarny do spraw statusu nauczyciela ponownie spotka się w drugiej połowie września. W pierwszej części drugiej połowy września i będziemy tam oczywiście szczegółowo na ten temat dyskutować. Ale to będzie element szerszej całości, reformy w ogóle warunków pracy i płacy nauczyciela. Zacząłem już reformować te warunki pracy, bo rozporządzeniem które likwiduje biurokrację wewnętrzną, zewnętrzną i monitorowanie pracy. Więc likwidujemy biurokrację dla nauczycieli. Stop biurokracji, nauczyciel nie jest dla biurokracji, nauczyciel nie jest dla papierologii, tylko jest dla ucznia, takie jest jego powołanie, taka jest misja i nauczyciele tego chcą, nie chcą pracować dla papierków i w papierkach. Dlatego zdecydowałem się na ten radykalny krok. Koniec ewaluacji zewnętrznej, a zatem tej idącej z kierunku kuratora do szkoła. Koniec z ewaluacji wewnętrznej, a zatem wymogów, które niekiedy dyrektorzy szkoły sztucznie kreowali w stosunku do nauczycieli. Nauczyciel ma się poświęcić pracy z uczniem. W ramach tego będziemy proponować zmianę czasu pracy nauczyciela, ale od kolejnego roku szkolnego, nie od tego. No i absolutnie znaczące, kilkudziesięcioprocentowe podwyżki wynagrodzenia, bo to jest potrzebna dla uatrakcyjnienia zawodu nauczyciela.

O jakich kwotach w ogóle rozmawiamy? Ile powinni zarabiać nauczyciele? I skąd wziąć pieniądze na podwyżki?

Pieniądze na podwyżki pójdą z budżetu państwa, to jest oczywiste. Jesteśmy już po wielu uzgodnieniach z ministerstwem finansów w tym względzie i będzie zwiększona subwencja oświatowa właśnie po to, żeby zapewnić zwiększenie wynagrodzeń, więc tutaj gwarantujemy to z naszej strony. Natomiast ile powinni zarabiać? Powinni zarabiać znacząco więcej niż dzisiaj, żeby to było godne wynagrodzenie. Takie, które by powodowało, że również absolwenci studiów wyższych i to również w tych przedmiotach poszukiwanych, ścisłych, jak informatyka czy matematyka, czy fizyka byli zainteresowani żywo pracą w szkole.

 

STANOWISKO 

RADY KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA 

Z DNIA 25 SIERPNIA 2021 ROKU.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  wzywa Rząd RP do realizacji Porozumienia podpisanego z NSZZ „Solidarność”  7 kwietnia 2019 r., które w najważniejszym postulacie dotyczyło zmiany systemu wynagradzania nauczycieli polegającego na uzależnieniu płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Żądamy wdrożenia od stycznia 2022 r. podwyżek wynagrodzeń na poziomie odzwierciedlającym społeczną rangę zawodu nauczyciela.

Jednocześnie domagamy się respektowania zasady zaufania do państwa i ochrony praw nabytych  poprzez  przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela umożliwiającego  przechodzenie na emerytury nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 2008 rokiem.

Ryszard Proksa 

przewodniczący

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy