Banner

Konkurs “Solidarności”

NSZZ “Solidarność” zaprasza do udziału w konkursie “Pokolenie Solidarności”. Zgłoszenia przyjmowane będą w trzech kategoriach – opowiadanie, powieść i non-fiction – od 1 lipca 2021 roku. Łączna pula nagród w konkursie wynosi minimum 200 000 PLN. Partnerem konkursu jest Instytut Dziedzictwa Solidarności.

Prace nadsyłane na konkurs powinny być inspirowane historią, działalnością i spuścizną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do udziału w konkursie – poza kategoriami specjalnego przeznaczenia, dedykowanymi działaczom Solidarności – upoważniona jest każda pełnoletnia osoba, która w wyznaczonym czasie dokona poprawnego zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres solidarnosc@instytutliteratury.eu:
• w kategorii OPOWIADANIE – do 30 września 2021 roku; pula nagród – 50 000 PLN
• w kategorii POWIEŚĆ – do 31 sierpnia 2022 roku; pula nagród – 100 000 PLN
• w kategorii NON-FICTION – pierwszy nabór do 30 września 2021, drugi nabór do 31 sierpnia 2022; pula nagród – 50 000 PLN
W kategorii non-fiction wyszczególnione zostały następujące podkategorie:
• DZIENNIKI – przeznaczona dla działaczy Solidarności posiadających zapiski z czasów prowadzenia działalności związkowej lub innych osób należących do szeroko rozumianej opozycji lat 70. i 80.
• WSPOMNIENIA – przeznaczona dla działaczy Solidarności (i szeroko rozumianej opozycji), a dotycząca wspomnień/pamiętników z okresu działalności związkowej (opozycyjnej) spisywanych z dzisiejszej perspektywy
• REPORTAŻ – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą reportaż historyczny dotyczący opozycji demokratycznej w PRL
• BIOGRAFIA – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą barwną sylwetkę działaczki/działacza związkowego lub opozycji demokratycznej.

Zgłoszenia rozpoczną się od 1 lipca 2021 roku.
jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy