Banner

Konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Niepodległości

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania  i Zarząd Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk zapraszają do udziału w 21.konkursie Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna” w 100-lecie odzyskania Niepodległości.

Finał konkursu odbędzie się 5 grudnia, w rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i załącznikami. (poniżej).

pełnomocnik konkursu

Janusz Wolniak

Zapraszamy do udziału w XXI Konkursie Plastycznym

“Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna”

z okazji 100. rocznicy Niepodległości. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu „Niepodległość niejedno ma imię”.  Finał 5 grudnia 2018 r., w dniu 151 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin XX Konkursu Plastycznego

„Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”

Finał XXI edycji Konkursu „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w 151. Rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność Dolny Śląsk – pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław. Sala 403 IVp.

Celem konkursu jest upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska.

Konkurs organizujemy dla uczczenia Święta Niepodległości 11 Listopada. Hasło przewodnie w tym roku to: „Niepodległość niejedno ma imię”.

Organizatorami konkursu są: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres e-mail: jwolniak@wp.pl

Patronat honorowy pełni Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. Patronat medialny konkursu sprawuje redakcja „Dolnośląskiej Solidarności”.

Prace będą oceniane w kategoriach:

  1. przedszkoli,
  2. szkół podstawowych (klasy I-IV),
  3. szkół podstawowych (V-VIII),
  4. gimnazjów – klas III i szkół ponadgimnazjalnych,
  5. ośrodków specjalnych,
  6. domów kultury.

Z jednej placówki w danej kategorii można przesłać maksymalnie 3 prace. Zachęcamy do organizowania konkursów wewnątrzszkolnych. Format prac dowolny.

Każda praca musi posiadać na odwrocie kartę z opisem i zawierać wydrukowane następujące informacje:

 UCZEŃ / AUTOR OPIEKUN NAZWA PLACÓWKA I NAZWA ZESPOŁU JEŚLI JEST W ZESPOLE SZKÓŁ

IMIĘ NAZWISKO / KLASA I WIEK / ADRES PLACÓWKI /TELEFON/ MAIL

Prace przyjmowane będą w Zarządzie Regionu. Należy je dostarczyć osobiście do pokoju 124 (w godz.8.00-16.00) lub pocztą na adres: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław z dopiskiem konkurs plastyczny „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” do 23 listopada 2018 r.

Wyniki konkursu ukażą się na stronach internetowych www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl oraz www.solidarnosc.wroc.pl oraz w „Solidarności Dolnośląskiej” .

Osoby nagrodzone i wyróżnione wraz z opiekunami zostaną zaproszone telefonicznie na uroczysty finał konkursu, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. Nagrody należy odbierać osobiście.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi. Zostaną one wyeksponowane na specjalnej wystawie, o której poinformujemy na uroczystości w dniu 5 grudnia 2018 r. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do eksponowania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Pozostałe prace można będzie odebrać w ZR w ciągu miesiąca od daty finału konkursu (do końca grudnia 2018 r.). Niezbędna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (w załączeniu).

Pełnomocnik konkursu – Janusz Wolniak

 Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej w „ Konkursie plastycznym „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” i oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

Imię i nazwisko opiekuna prawnego …………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego………………………………………………………………………………w związku z udziałem w Konkursie plastycznym „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”, którego organizatorem jest Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas gali finałowej mogą zostać umieszczone na stronie internetowej organizatorów i wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Ponadto zgadzam się na wykorzystanie w materiałach organizatora na wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich eksponowanie na wystawie.

Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe.

Miejscowość, data………………………….

Podpis………………………………….

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy