Banner

Historia łącząca narody

Międzynarodową konferencję naukową: „Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968)”, zorganizował wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz Ústav pro studium totalitních režimů.

W czasie konferencji  zastanawiano się czy istniały istotne różnice miedzy sąsiednimi państwami, jakie były podobieństwa i czy tworzono wspólne próby ich rozwiązywania. Odnoszono się także do istniejących stereotypów związanych z sytuacją polityczną i międzynarodową i porównywano wzajemne wyobrażenia. Posłużono się przykładem Węgier, który miał mnie powodów, by cieszyć się wolnością po I wojnie światowej, w odróżnieniu od Polaków, Czechów i Słowaków.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy