Banner

Fundusz strajkowy

Uchwała Nr 59/2015
Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Regionalnego Funduszu Strajkowego

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” na podstawie uchwały nr 16 XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” zatwierdza Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego.

Regulamin w załączeniu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tracą moc uchwały nr 32/2001, 63/2006, 5/2013.

Wrocław, 2015-11-23

Regulamin

Załączniki do Regulaminu RFS, wzory wniosków

Społeczna inspekcja pracy