Banner

Category Archives: Związek

Praca sezonowa

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE. Kampania – prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską…

Czytaj więcej

Zapraszamy na koncert

Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zaprasza na koncert zespołu Kult. KULT zagra 28 sierpnia, o godz. 19:00, w ostatnią sobotę wakacji, na terenie Centrum Historii Zajezdnia – byłej Zajezdni Autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej 184, znanym wrocławianom miejscu, gdzie od lat odbywają się koncerty z cyklu wROCK for Freedom. Zespół KULT powstał na początku 1982 roku…

Czytaj więcej

Związkowcy przeciwni zamrożeniu płac w budżetówce

Prezentujemy wspólne stanowisko trzech central związkowych tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2022. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, trzy centrale związkowe tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i…

Czytaj więcej

Koncert w Zajezdni

Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zaprasza na koncert „Złote lata polskiego rocka”. 29 sierpnia, o godz. 17:00 spotkamy się tradycyjnie już w Centrum Historii Zajezdnia – byłej Zajezdni Autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej 184 – bliskim sercu wrocławian miejscu, gdzie w sierpniu 1980 roku rodziła się dolnośląska Solidarność. Pierwsza część koncertu dedykowana będzie pamięci Krzysztofa Krawczyka,…

Czytaj więcej

Akcja zbierania podpisów trwa

Rozpoczyna się kolejny tydzień akcji Emerytura za staż. Emerytury stażowe mają dać Polakom możliwość przechodzenia na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jeśli będą mieć odpowiedni staż pracy. Projekt związkowców zakłada, że kobiety będą mogły przejść na emeryturę po przepracowanych 35 latach pracy, a mężczyzn 40 latach. W Zarządzie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk są zbierane podpisy. Każdy może tu…

Czytaj więcej

Rocznica lubelskiego Lipca

W niedzielę 18 lipca w Lublinie odbyły się obchody 41. rocznicy strajku lubelskich kolejarzy. Protest przeciwko władzy komunistycznej trwał od 16 do 19 lipca 1980 roku i był pierwszym tak dużym protestem kolejarskim w historii PRL. W uroczystościach udział wzięła delegacja dolnośląskiej Solidarności m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso wraz ze Zbigniewem Gadzickim, członkiem prezydium.…

Czytaj więcej

75 mln na poprawę bezpieczeństwa

75 mln na poprawę bezpieczeństwa w pracy przekaże ZUS pracodawcom, którzy złożyli wniosek na dofinasowanie projektów które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników. Do ZUS wpłynęło prawie 3,5 tys. wniosków. Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębiorstwa, które zgłaszają do ubezpieczeń od 1…

Czytaj więcej

Inspektorzy pracy z dłuższym urlopem?

Dodatkowy urlop dla inspektorów pracy od 2022 r. przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o PIP. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. Jak podkreśla Katarzyna Łażewska–Hrycko – Główny Inspektor Pracy…

Czytaj więcej

Rocznica Wołynia

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. W tym roku to już  78. rocznica tak zwanej krwawej niedzieli, gdy w około 150 miejscowościach na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. Z tej okazji we Wrocławiu odbyły się obchody przed Pomnikiem Mauzoleum na skwerze…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy