Banner

Category Archives: Związek

O dolnośląskiej psychiatrii

Z udziałem Zbigniewa Króla podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia obradowało 25 kwietnia br. prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wraz z członkami zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej. Tematem spotkania była sytuacja dolnośląskiej psychiatrii. Zbigniew Król przedstawił m.in. założenia ministerstwa zmierzające do rozwoju opieki środowiskowej dla osób cierpiących na choroby psychiczne. Region Dolny Śląsk reprezentowali…

Czytaj więcej

Bez związku zawodowego nie ma dialogu

Dialog społeczny w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy to główny temat konferencji zorganizowanej przez Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”, Komisję Krajową i Państwową Inspekcję Pracy we Wrocławiu. Konferencję otworzył Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”, oprócz niego głos zabrali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy(Barbara Serafinowska), Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Łukasz Kapica).…

Czytaj więcej

Zapraszamy na konferencję

W Polsce Sejm RP ustanowił w 2003 roku 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień 28 kwietnia z inicjatywy NSZZ „Solidarność” obchodzony jest od 1991 roku pod nazwą: Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Serdecznie zapraszamy na Msze św. oraz konferencje naukową zorganizowaną przez dolnośląską „Solidarność”, Komisję Krajową…

Czytaj więcej

Zapraszamy do Henrykowa

Już po raz czwarty spotkamy się w przepięknym Henrykowie na Archidiecezjalnej Pielgrzymce Ludzi Pracy. W niedzielę 19 maja pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy arcybiskupa Józefa Kupnego odprawiona zostanie Msza Święta. Ponadto dla pielgrzymów zagrają legendarne Czerwone Gitary. Zapraszamy!  …

Czytaj więcej

Podwyżki w Whirlpool

W czwartek 11 kwietnia zakończono negocjacje dotyczące wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników. W wyniku rokowań oraz dokonanych uzgodnień pracownikom zostanie podwyższona stawka wynagrodzenia zasadniczego o 300 zł od 01.04.2019 r. W dniu 30.04.2019 r. wszystkim pracownikom zostanie wypłacony bonus majówkowy, uzależniony od dochodu, w kwocie 250 zł lub 200 zł Od 1 czerwca 2019 r.…

Czytaj więcej

Świąteczne spotkanie w Regionie

Kwietniowe spotkanie Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk poświęcone było m.in, omówieniu sytuacji bieżącej w branżach. Działacze zapoznali się z informacją o działaniach Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. Sytuację mieszkańców Syrii ogarniętej do niedawna wojną przybliżyła goszcząca na spotkaniu minister Beata Kempa. U progu Wielkiego Tygodnia członkowie Zarządu Regionu wraz z pracownikami spotkali się w hallu ZR na…

Czytaj więcej

Wyruszyła Paczka dla Lwowiaka

We wtorek  9 kwietnia spod Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławia wyruszył transport z darami dla podopiecznych hospicjum przy katedrze lwowskiej oraz Domu Miłosierdzia św. Zygmunta  Gorazdowskiego w Brzuchowicach pod Lwowem.   Region Dolny Śląsk wraz Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundacją im. św Jadwigi, wrocławskim Seminarium Duchownym oraz wrocławską Strażą Miejską i Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola był…

Czytaj więcej

Obchody rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

W środę 10 kwietnia przedstawiciele dolnośląskiej “Solidarności” – Radosław Mechliński, wiceprzewodniczący i Grzegorz Makul, sekretarz, zapalili znicze i złożyli kwiaty na Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich, na skwerze Anny Walentynowicz. Wraz z pocztem sztandarowym Regionu Dolny Śląsk, w obecności przedstawicieli Komisji Zakładowej MPK, władz samorządowych i mieszkańców Wrocławia oddali hołd śp. Aleksandrze Natalii-Świat. Przypominamy, że…

Czytaj więcej

Oświatowa “Solidarność” ws. Ryszarda Proksy

Oświatowa “Solidarność” na wtorkowym zebraniu przyjęła jednogłośnie Stanowisko wyrażające votum nieufności wobec przewodniczącego Sekcji Krajowej Ryszarda Proksy. patrz poniżej: Stanowisko Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zdecydowanie  domaga się natychmiastowej rezygnacji Pana Ryszarda Proksy ze stanowiska Przewodniczącego Sekcji Krajowej  Oświaty i Wychowania lub niezwłocznego odwołania go z tej funkcji przez Walne…

Czytaj więcej

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

We wtorek 9 kwietnia w Sejmie, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy. Podczas posiedzenia Rada rozpatrzyła materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy