Banner

Category Archives: Region

Spotkanie Forum Partnerów Społecznych

Aktualnej sytuacji gospodarczo-społecznej poświęcone było spotkanie Forum Partnerów Społecznych. Gremium powołane przed blisko 10 laty jest okazją do wymiany poglądów, opinii oraz informacji między przedstawicielami środowisk przedsiębiorców, rzemieślników i związkowców. Na wtorkowym (31 stycznia) posiedzeniu Forum w siedzibie ZR przewodniczący Kazimierz Kimso gościł m.in. Pawła Bochena (Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), Zbigniewa Ładzińskiego (Dolnośląska Izba…

Czytaj więcej

Wybory w PPG

Miłosz Szczurowski głosami delegatów zakładowego zebrania wyborczego NSZZ “Solidarność” PPG Deco Polska we Wrocławiu został wybrany przewodniczącym tej organizacji. W sprawozdaniu złożonym podczas poniedziałkowych (30 stycznia) wyborów, Szczurowski obszernie przedstawił członkom Związku działalność komisji zakładowej w ostatnich 5 latach. Podczas zebrania wyłoniono skład komisji zakładowej i rewizyjnej. W jednej z podjętych uchwał związkowcy wyrazili wolę…

Czytaj więcej

Świdnicki opłatek

W okresie bożonarodzeniowym, zgodnie ze staropolską tradycją następuje czas spotkań opłatkowych. Ze związkowcami z powiatu świdnickiego spotkał się w piątek 27 stycznia przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso. W biurze świdnickiej Solidarności kierowanym przez Zofię Cierniewską oprócz poczęstunku i okazji do rozmów, znalazł się też czas na odśpiewanie kolęd wspólnie z uczniami jednej ze szkół.…

Czytaj więcej

Wszechnica SIP rozpoczęła cykl szkoleń

Kolejny rok edukacji rozpoczęła działająca przy Zarządzie Regionu Wszechnica SIP. W czwartek 26 stycznia społeczni inspektorzy pracy wysłuchali wystąpienia starszej inspektor pracy Anny Łeszkiw na temat oceny ryzyka zawodowego oraz jej szacowania. Jak zawsze osoby zainteresowane tematem miały możliwość zadania prelegentce z Państwowej Inspekcji Pracy dodatkowych pytań.…

Czytaj więcej

Zmarł Gabriel Plaminiak

Był uczestnikiem strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu; przewodniczący KZ „S” w Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej z siedzibą we Wrocławiu. Delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej; IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KKR; w 1981 członek KKP „S” przy Ministerstwie Finansów; koordynator działań…

Czytaj więcej

Zastrzeżenia Związku do zmian w kodeksie pracy

W trakcie prac legislacyjnych nad pracą zdalną nie wzięto pod uwagę opinii reprezentatywnych central związkowych. – Część zapisów budzi nasze poważne zastrzeżenia – mówi dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ „Solidarność”. Jak zaznacza, po wejściu zmian w życie z Kodeksu pracy zniknie pojęcie telepracy, a zaczną obowiązywać trzy formy pracy zdalnej: całkowita, częściowa i okazjonalna. Przy…

Czytaj więcej

Styczniowy numer DS

W najnowszym numerze Dolnośląskiej Solidarności zamieszczamy m.in. zaktualizowane wskaźniki społeczno-ekonomiczne przygotowane przez eksperta związkowego Jerzego Płazę. Ponadto znajdują sie w gazecie informacje o trwających od jesieni wyborach przeprowadzanych w naszych organizacjach. O tym jak to się robi w wałbrzyskiej Toyocie opowiada zastępca przewodniczącego ZR Sławomir Bielakiewicz. Relacja z styczniowych obrad Zarządu Regionu, oraz artykuł o…

Czytaj więcej

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Osłabienie Rosji po klęsce w wojnie krymskiej doprowadziło do liberalizacji jej polityki…

Czytaj więcej

Nie żyje Krzysztof Balawejder

Zmarł prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder. Taką informację podczas czwartkowej (19 stycznia) sesji Rady Miejskiej podał przewodniczący Sergiusz Kmiecik. Krzysztof Balawejder pełnił funkcję prezesa MPK Wrocław od kwietnia 2019 roku. Wcześniej był także prezesem spółki Polbus. Odszedł człowiek bliski dolnośląskiej Solidarności. Trudno w to uwierzyć, bo razem uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach związanych z godnym upamiętnieniem…

Czytaj więcej

Golgota Wschodu

W Sanktuarium Golgoty Wschodu w kościele Ojców Redemptorystów we Wrocławiu, przy ul. Wittiga 10 odbył się wernisaż wystawy Golgota Wschodu. Część historyków uważa, że pierwszymi Polakami, którzy zostali zesłani na Sybir byli żołnierze Stefana Batorego, pojmani do niewoli podczas wojen z Moskwą. Po kolejnych zrywach narodowowyzwoleńczych w XVIII i XIX wieku w Polsce imperium rosyjskie…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy