Banner

Category Archives: Kraj

Praca sezonowa

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE. Kampania – prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską…

Czytaj więcej

Związkowcy przeciwni zamrożeniu płac w budżetówce

Prezentujemy wspólne stanowisko trzech central związkowych tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2022. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, trzy centrale związkowe tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i…

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny

Z myślą przede wszystkim o wrocławskich seniorach we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego otwarte zostały dwa stacjonarne punkty spisowe, w których można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Osoby, które są zainteresowane i chciałyby skorzystać z pomocy pracowników gminnego biura spisowego, powinny – ze względów organizacyjno-epidemicznych – umówić się telefonicznie na spotkanie. Zapobiegnie to kolejkom i nagromadzeniu…

Czytaj więcej

75 mln na poprawę bezpieczeństwa

75 mln na poprawę bezpieczeństwa w pracy przekaże ZUS pracodawcom, którzy złożyli wniosek na dofinasowanie projektów które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników. Do ZUS wpłynęło prawie 3,5 tys. wniosków. Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębiorstwa, które zgłaszają do ubezpieczeń od 1…

Czytaj więcej

Inspektorzy pracy z dłuższym urlopem?

Dodatkowy urlop dla inspektorów pracy od 2022 r. przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o PIP. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. Jak podkreśla Katarzyna Łażewska–Hrycko – Główny Inspektor Pracy…

Czytaj więcej

Rzecznik “Solidarności” o emeryturach stażowych

Solidarność domaga się wprowadzenia emerytur stażowych, składa projekt w Sejmie. Na ile mogą liczyć tacy emeryci? – Emerytura stażowa będzie bardzo niska, jeżeli będzie składała się tylko z minimalnych wynagrodzeń. Jednak nie może wynosić mniej niż minimalna emerytura, bowiem nasz projekt zakłada, że kapitał zgromadzony przez ubezpieczonego musi pozwalać na co najmniej wypłatę minimalnego świadczenia…

Czytaj więcej

Piotr Duda w Polskim Radiu

Podczas wywiadu w polskim Radiu przewodniczący NSZZ “Solidarność” Piotr Duda odniósł się aktualnych spraw politycznych, społecznych i związkowych. -Chociaż już jestem człowiekiem wiekowym, to nie przypominam sobie takiego spotkania z premier Kopacz czy z panem Tuskiem na temat tak ważnego aspektu społecznego jakim jest 500 plus. Ja nie jestem akurat zdziwiony. Ja przyrównam tę sytuację…

Czytaj więcej

Państwowa Inspekcja Pracy w ZR

Zatwierdzenie sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy za ubiegły rok oraz współdziałanie pomiędzy tą instytucją a przedstawicielami naszego Związku to tylko niektóre wątki rozmowy przewodniczącego Zarządu Regionu  Kazimierza Kimso odbytej  w środę 30 czerwca w siedzibie Regionu Dolny Śląsk. Wizyta minister Katarzyny Łażewskiej – Hrycko i Małgorzaty Łagockiej z dolnośląskiego okręgu PIP dotyczyła również tematów omawianych podczas…

Czytaj więcej

Protest oświaty 1 lipca w Warszawie

Rada KSOiW podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w dniu 1 lipca o godz. 12.00. Od dwóch lat nie przygotowano projektu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Zamiast tego, Ministerstwo Edukacji i Nauki w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy