Banner

Category Archives: Historia

Forum Historyczno-Patriotyczne

W XVII LO we Wrocławiu odbyło się 16. Forum Historyczno-Patriotyczne pt. „Polska rewolucja Solidarność 1980-1989” dla upamiętnienia 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i  40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Gościem konferencji był wicekurator Janusz Wrzal oraz dyr. z Wydziału Edukacji Ewa Szczęch. Przed prezentacjami świadków historii młodzież zaprezentowała  spektakl słowno-muzyczny klas teatralnych LO nr XVII: „Bądź…

Czytaj więcej

Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej

W związku z przypadającą w tym roku czterdziestą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami, we współpracy partnerskiej z NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie oraz Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, realizowała projekt „Stan wojenny i lata przełomu we wspomnieniach mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej”. Jego efekty będzie można zobaczyć…

Czytaj więcej

“Ogórek” wyruszył na trasę

Tak, jak zapowiadano na Święto Niepodległości został wyremontowany historyczny “Ogórek”, i w przeddzień 11 listopada w dziewiczy kurs wybrali się Ci, którzy mieli udział w jego renowacji, na czele z przewodniczącym Regionu Kazimierzem Kimso. Pierwsza przejażdżka odbyła się na trasie Zajezdnia Grabiszyńska – ul. Świdnicka – Zajezdnia. W Dzień Niepodległości przejechać się będą mogli wszyscy…

Czytaj więcej

40-lecie NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) – stowarzyszenie studentów powstałe w wyniku wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem społeczeństwa wobec ówczesnego reżimu politycznego w Polsce. Było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem “Solidarności”. Rząd komunistyczny zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która nastąpiła 17 lutego 1981. Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS zostało zdelegalizowane, a wielu jego…

Czytaj więcej

Jubileusz Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Jedna z największych organizacji studenckich w Polsce, Niezależne Zrzeszenie Studentów, świętuje 40-lecie swojej działalności. Wrocławskie organizacja  NZS-u funkcjonują na trzech największych wrocławskich uczelniach: Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym. Obchody 40-lecia rozpoczną się 9 listopada b. r.  o godzinie 13.00 otwarciem plenerowej wystawy “Niezależne Zrzeszenie Studentów: Studencka Solidarność”, którą będzie można obejrzeć na ul.…

Czytaj więcej

Sala Sejmiku otrzymała imię Kornela Morawieckiego

30 września była druga rocznica śmierci Kornela Morawieckiego. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odsłonięta została tablica poświęcona założycielowi Solidarności Walczącej. Tablica została ufundowana i zaprojektowana oraz wykonana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Odsłonięcia tablicy dokonał syn Kornela Morawieckiego, premier Mateusz Morawiecki. W kilku słowach przypomniał postawę i wybory polityczne swego ojca wskazując na ogromną rolę…

Czytaj więcej

45 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników

Z okazji 45. lecia powstania KOR, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu zorganizował sesję popularno-naukową „Opozycja przedsierpniowa na Dolnym Śląsku 1978–1980”. Spotkanie otworzył p.o dyrektora Oddziału IPN Paweł Mikołaj Rozdżestwieński a referaty wygłosili: dr Grzegorz Waligóra – Od KOR do Solidarności. Opozycja przedsierpniowa w Polsce; dr Kamil Dworaczek – Wrocławska opozycja w latach 1976–1980; Łukasz…

Czytaj więcej

Pamięci Ofiar nieludzkiej ziemi

17 września 1939 r. walczącą z niemiecką agresją Polskę zaatakowała od wschodu Armia Czerwona. Najeźdźcy podzielili między siebie strefy okupacyjne. Polacy zamieszkujący wschodnie województwa Rzeczpospolitej znaleźli się pod okupacją sowiecką i bardzo szybko stali się ofiarami terroru. Żołnierze polscy uznani zostali za więźniów i zamknięci w obozach. Na ponad 21 tysiącach oficerów dokonano zbrodni wojennej.…

Czytaj więcej

Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu odbyły się obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po odegraniu hymnu, podniesieniu flagi państwowej, okolicznościowych przemówieniach, apelu pamięci, salwie honorowej, pod pomnikiem delegacje rządowe, mundurowe, samorządowe, kombatanckie i wiele innych złożyły wieńce i kwiaty. W uroczystościach uczestniczyła delegacja dolnośląskiej “Solidarności” – Kazimierz Kimso, przewodniczący…

Czytaj więcej

Historia nie ma prawa o nich zapomnieć

Sejm podjął uchwałę na cześć kobiet „Solidarności”. Centrum głodowych marszy stała się Łódź i region łódzki a ich niekwestionowanymi liderkami łódzkie kobiety. 25 lipca protestowało ok. 5 tysięcy osób ale już 30 lipca ulicę Piotrkowską wypełnił kilku dziesięciotysięczny tłum żądający „ chleba i wolności”. Na jego czele kobiety z dziećmi w wózkach prowadzone przez organizatorkę…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy