Banner

Category Archives: Historia – Wszechnica

Standardy pracy na Wszechnicy

Listopadowe spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy działającej przy Zarządzie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk poświęcone jest tematyce międzynarodowych standardów pracy. Prelegentem ukazującym kwestie związane z Międzynarodową Organizacją Pracy, jej historią, definicjami pracy – teorią i praktyką, jest wieloletni przedstawiciel “Solidarności” w MOP, wykładowca uczelniany, działacz związkowy i ekspert dr Tomasz Wójcik. Spotkaniu przewodniczy Paweł Chabiński,…

Czytaj więcej

Model skandynawski

Jakie działania szwedzkich związków zawodowych, jakie akty prawne podjęte w tym kraju spowodowały, że dziś dla środowisk pracowniczych w Polsce to właśnie model skandynawski z dużym uzwiązkowieniem i szeroką partycypacją pracowniczą jest tak atrakcyjny i godny naśladowania, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. O tym mówił m.in. licznie zgromadzonym słuchaczom Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Stefan Kiesz…

Czytaj więcej

Spotkanie z ekspertem

Listopadowe spotkanie członków Wszechnicy społecznej Inspekcji Pracy poświęcone było zagadnieniom emerytalnym. Historię reform emerytalnych z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz nową sytuację, jaka nastała po przywróceniu wieku emerytalnego 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet przybliżył zebranym ekspert działu prawnego Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Jerzy Płaza,…

Czytaj więcej

Warsztaty Wszechnicy w Sandomierzu

W poniedziałek 22 czerwca w Sandomierzu rozpoczęły się XV wyjazdowe warsztaty Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy. 25  społecznych inspektorów, pracowników służb BHP odwiedziło elektrownię węglową w Połańcu, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje elektrownia, jak  tam działa służba BHP i Społeczna Inspekcja Pracy oraz z jakim problemami mierzą się te jednostki. We wtorek rozpoczęły się…

Czytaj więcej

O stresie i mobbingu

W siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk odbywa się 27 marca kolejne spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy. Tym razem poświęcone jest kwestiom stresu, mobbingowi i czynnikom psychofizycznym w pracy. Gościem i prelegentem Wszechnicy jest inspektor PiP Łukasz Paroń. Jak zwykle zebranie zgromadziło bardzo liczne grono społecznych inspektorów pracy. jw foto Janusz Wolniak    …

Czytaj więcej

Ryzyko zawodowe

Kolejne spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Solidarności Dolnośląskiej zgromadziło około 60 inspektorów pracy i co ważne, z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz  większą popularnością. Dzisiejsze zebranie, 27 lutego poświęcone zostało szkoleniu z oceny ryzyka zawodowego. Zagadnienie referował Stefan Kiesz (na zdjęciu), specjalista prawa pracy z Działu Eksperckiego ZR, a całość prowadził kierownik WSIP Paweł…

Czytaj więcej

Podziękowanie dla Wszechnicy

Obecna na spotkaniu Wszechnicy SiP w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk minister Iwona Hickiewicz podziękowała przewodniczemu ZR Kazimierzowi Kimso i wszystkim związkowcom za dotychczasową współpracę, wręczając na ręce Pawła Chabińskiego – szefa Wszechnicy, okolicznościową paterę. Podczas spotkania przewodniczący Kazimierz Kimso podziękował za przyznaną mu Nagrodę i. Haliny Krahelskiej. Gościem Wszechnicy był też Okręgowy Inspektor…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy