Banner

Deklaracja związkowa

Poniżej zamieszczony jest link do aktualnie obowiązującego wzoru deklaracji członkowskiej.

Deklaracja członkowska

Społeczna inspekcja pracy