Banner

Deklaracja związkowa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając w  oparciu o Uchwałę
Nr 19/18 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zatwierdza wzór Deklaracji Członkowskiej zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wzór Deklaracji stanowi załącznik do niniejszej Decyzji.

Decyzja Prezydium KK nr 94/18 ws. wzoru Deklaracji Członkowskiej

Deklaracja członkowska

Społeczna inspekcja pracy