Banner

Deklaracja związkowa

W związku ze zmianą wprowadzoną w październiku 2014 r. przez XXVII KZD w Uchwale Nr 5 XIXKZD ws. działalności finansowej Związku , dotyczącą sposobu naliczania składki członkowskiej z miesięcznych dochodów osiąganych u pracodawcy, Komisja Krajowa Uchwałą Nr 7/14 z dnia 18.11.2014 r. przyjęła nowy wzór Deklaracji członkowskiej NSZZ „Solidarność” oraz nowy wzór Zgłoszenia przynależności do NSZZ „Solidarność”, które obowiązują od dnia 19.11.2014 r.
Poniżej zamieszczamy nowy wzór deklaracji związkowej oraz zgłoszenie – gdy członek związku zmienia miejsce pracy, a co za tym idzie organizację związkową.
Nowa deklaracja w styczniu 2014 r. została ujednolicona dla wszystkich struktur związkowych w całym kraju.

Poniżej zamieszczamy nowe druki Deklaracji i Zgłoszenia (ze zmianami z 26 lutego 2015 r.) w formacie pdf.

Deklaracja
Zgłoszenie

Społeczna inspekcja pracy