Banner

110 sesja MOP

Co roku w miesiącu czerwcu członkowie Międzynarodowej Organizacji Pracy spotykają się na Międzynarodowej Konferencji Pracy. W tym roku 110 Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy rozpoczęła się w dniu  27 maja 2022 r. i potrwa do 11 czerwca br.

Na konferencji każdy kraj członkowski reprezentuje trójstronna delegacja, w skład której wchodzą dwaj delegaci reprezentujący stronę rządową, delegat pracodawców i delegat związków zawodowych oraz ich doradcy.  W tym roku delegatem polskiej  strony związkowej jest Pan Jacek Dubiński z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.  NSZZ „Solidarność” reprezentują Ewa Kędzior jako zastępca delegata strony związkowej oraz Mateusz Szymański jako Doradca

W tym roku Konferencja odbywa się w formie hybrydowej, co stanowi niejako pozostałość po pandemii COVID-19. Sytuacja post pandemiczna różnie się kształtuje w poszczególnych krajach. Dlatego część delegatów może wziąć udział w konferencji osobiście, pozostali łączą się z salami obrad za pomocą łączy internetowych. Jak podają organizatorzy,  udział osobisty dotyczy 80% uczestników,  zaś 20 % uczestników wybrało udział zdalny.

Międzynarodowa Konferencja Pracy, czasami nazywana Międzynarodowym Parlamentem Pracy pełni szereg ról. Po pierwsze podczas Konferencji wypracowywane są,  a następnie przyjmowane międzynarodowe standardy prawa pracy. Standardy te przyjmują formę konwencji lub rekomendacji. Międzynarodowa Konferencja Pracy sprawuje nadzór na nad stosowaniem na poziomie krajowym przez kraje członkowskie konwencji i rekomendacji. Odbywa się to poprzez badanie raportów, które kraje członkowskie są zobowiązane przekazać do Rady Administracyjnej.

Międzynarodowa Konferencja Pracy stanowi również forum  trójstronnego dialogu, czasami bardzo burzliwego, dotyczącego kwestii społecznych, socjalnych oraz wszystkich innych, ważnych dla świata pracy.

jw/sol

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy