Banner

Życzenia dla pracowników Służby Więziennej

Z okazji święta Służby Więziennej wszystkim pracownikom polskich zakładów penitencjarnych, a w szczególności Koleżankom i Kolegom zorganizowanym w NSZZ „Solidarność” życzę, aby praca dawała Wam satysfakcję zawodową oraz by służba przebiegała w spokoju. Niech rosnąca liczba osób wstępujących do naszego Związku w Służbie Więziennej i skuteczne działanie Organizacji Związkowej oraz rzetelnie prowadzony dialog z kierownictwem stanowić będzie zachętę dla przedstawicieli innych służb mundurowych, aby wstępować do naszego Związku.
Takie słowa skierował przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso w przeddzień święta Służby Więziennej
8 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Akt ten obok podpisanego dzień wcześniej dekretu o organizacji okręgowych dyrekcji więziennych normalizował funkcjonowanie więziennictwa w niepodległej Polsce i stanowił podwaliny systemu i myśli penitencjarnej.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy