Banner

Zwolnienia lekarskie – będą zmiany?

“Puls Biznesu” informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) chce ukrócić proceder nienależnych, długotrwałych zwolnień lekarskich.Stosowne zmiany zawarło w bardzo obszernym projekcie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
W uzasadnieniu projektowanych zmian czytamy: “Projektowane zmiany przewidują nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed/po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży. Z jednej strony taka regulacja ograniczy ewentualne nadużycia, z drugiej ochroni osobę ubezpieczoną w szczególnej sytuacji. Nie zmieni się długość okresu zasiłkowego – wynosi on co do zasady 182 dni”.
Według “PB”, resort rodziny i polityki społecznej szacuje, że dzięki tej zmianie ZUS zaoszczędzi rocznie co najmniej 700 mln zł. Rząd zakłada, że nowe regulacje wejdą w życie 1 kwietnia 2021 r.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy