Banner

Związkowcy z Amazona apelują o wsparcie ich protestu

Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” w dniu 16 lipca we wtorek przeprowadzi akcję protestacyjną pod magazynem Amazon WRO2 w Bielanach Wrocławskich ul. Logistyczna 6. Akcja zaplanowana jest w trakcie przerw obiadowych tj: 10:45 – 12:30. Akcja protestacyjną ma na celu obronę postulatów, które są przedmiotem sporu zbiorowego.
Na akcji będą również obecni przedstawiciele związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza ze względu na wspólną reprezentację w ramach toczącego się sporu zbiorowego w Amazon Poland.

Niezależnie od tego w dniu 16 lipca 2019 r. pracownicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w referendum strajkowym. W dniach 15 oraz 17 lipca 2019 r. zostały zaplanowane analogiczne akcje pod pozostałymi magazynami spółki, które będą prowadzone ze wsparciem regionu Wielkopolskiego oraz Śląsko-dąbrowskiego a także innych organizacji NSZZ Solidarność oraz Inicjatywa Pracownicza.
Postulaty związkowe zgłoszone w ramach sporu zbiorowego dotyczą:

1. godnych zarobków dla wszystkich pracowników: żądając podwyższenia podstawowej stawki godzinowej do co najmniej 25 zł netto dla pracowników poziomu pierwszego (T1) przy zachowaniu równego poziomu wynagrodzeń we wszystkich magazynach wchodzących w skład pracodawcy; jak też zbiorowego regulowania wynagrodzeń w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi;
2. sprawiedliwej oceny pracowniczej: żądając bezterminowego zawieszenia Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy (zniesienia feedbecków) oraz rozpoczęcia procedury ustalania jego treści z obiema organizacjami związkowymi.
3. stabilności zatrudnienia: żądając zatrudniania bezpośrednio przez pracodawcę, bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej i bez rocznych umów na czas określony.
Związkowcy z Amazona apelują o wsparcie innych organizacji związkowych.
jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy