Banner

Związkowcy instytucji kultury na sejmiku wojewódzkim

Podczas VI Sesji Sejmiku Wojewódzkiego Dolnego Śląska, w imieniu domagających się podwyżek płac pracowników kultury zabrał głos przewodniczący organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze Polskim Leszek Nowak. Pokazał on jak dramatyczna jest sytuacja płacowa w wielu instytucjach kultury na Dolnym Śląsku. Dużo osób zarabia kwoty rzędu 2 tys. zł, tak jest np. w Muzeum Narodowym, a jak powiedział, nikt już nie chce pracować za 2,5 tys. brutto, nawet Ukraińcy.

Nie tylko pieniądze są powodem akcji protestacyjnej, powinny nią być również dyskusja o wizji i rozwoju kultury na Dolnym Śląsku – postulował Nowak.

W odpowiedzi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zapewnił, że o płacach już rozmawiano na Komisji Budżetu. –Nad tym już pracują służby finansowe, dlatego myślę, że ten postulat weźmiemy pod uwagę i w niedługim czasie wyjdziemy z konkretnymi propozycjami– zapowiedział marszałek.

Leszek Nowak postulował, by najpierw doszło do analizy obecnej sytuacji i dopiero potem należy myśleć o ewentualnych przekształceniach instytucji kultury.

Dlatego wyszedł z propozycją powołania zespołu wspólnego – urząd marszałkowski, eksperci, związki twórcze, związki zawodowe.

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy