Banner

Zmarł Zygmunt Sobolewski

3 stycznia 2020 r. zmarł Zygmunt Sobolewski – współorganizator i uczestnik  protestu głodowego kolejarzy w 1980 r. we Wrocławiu, od września 1980 w „Solidarności”; organizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” PKP Wrocław Oddział Zabezpieczenia Wrocław Główny.
13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu. 1980-1981 koordynator kolportażu na terenie PKP pism „S” (m.in.: „Semafor”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Dolnośląska”, „Tygodnik Mazowsze”). W 1981 współzałożyciel, autor, redaktor i organizator druku pisma „S” PKP „Semafor”.
Zastępca Redaktora Naczelnego dwutygodnika Sekcji Krajowej Kolejarzy “Wolna Droga”
20 października 2019 r. w Lokomotywowni przy Dworcu Głównym we Wrocławiu odznaczony Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

Pogrzeb Zygmunta Sobolewskiego odbędzie się na cmentarzu w Kobierzycach w środę 8 stycznia o godz. 12.00.
Spod dyrekcji PKP przy ul. Joannitów odjedzie autobus na uroczystości pogrzebowe. Zbiórka w godz. 10.00-10.30.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy