Banner

Zmarł Władysław Giemza

W dniu 29 grudnia 2019 zmarł Władysław Giemza-uczestnik Porozumień Sękocińskich z ramienia ,,Solidarności”.Pracował w Nadleśnictwie Zdroje i w znaczący sposób przyczynił się do poprawy warunków pracy leśników.

Msza św za Zmarłego odprawiona zostanie 3 stycznia o godz 12 30 w kościele pw. ss. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju. O godz. 13 30 pogrzeb w kaplicy na miejscowym cmentarzu.

Porozumienia Sękocińskie to efekt niemal dwutygodniowych rozmów, jakie zimą 1981 r. przedstawiciele Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Leśnictwa „Solidarności” stoczyli z reprezentantami Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 58 punktów porozumienia dotyczyło pięciu działów tematycznych. Dwa pierwsze to organizacja i zarządzanie oraz gospodarka leśna, kolejne obejmowały BHP, płace i sprawy pracownicze. Nie przypadkiem rozmowy toczyły się w obiektach IBL w Sękocinie – w końcu 1980 r. członkami „Solidarności” było aż 468 spośród 571 pracowników Instytutu (m.in. dwaj przyszli dyrektorzy generalni LP, tj. Andrzej Rodziewicz i Konrad Tomaszewski). Zdaniem sygnatariuszy dokument podpisany 11 marca 1981 r. dał mocne podstawy do uchwalenia ustawy o lasach.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy