Banner

Zmarł Jan Waszkiewicz, pogrzeb 31 marca

Jan Waszkiewicz od połowy lat 70. związany z opozycją demokratyczną, był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Biuletynu Dolnośląskiego”. Wiosną 1980 został członkiem Towarzystwa Kursów Naukowych, a następnie także jego rady programowej. W 1980 wstąpił do „Solidarności”, zasiadał w prezydium zarządu Regionu Dolny Śląsk i Komisji Krajowej związku. W stanie wojennym początkowo ukrywał się, działał w niezależnej Radzie Edukacji Narodowej.

Był nauczycielem w liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu i pracownikiem naukowym UWr. Został profesorem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej.

Członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Po przemianach w 1989 roku należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Ruchu Stu i RS AWS.

Z ramienia AWS sprawował mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. 1 stycznia 1999 objął obowiązki marszałka województwa dolnośląskiego, pierwszego po utworzeniu tej funkcji. Pełnił ją do 2001.

Pogrzeb Jana Waszkiewicza odbędzie się 31 marca (w środę). O godzinie 12.30  odbędzie się msza św. w kościele pw. Świętej Rodziny przy ul. Monte Cassino 60, a następnie kondukt pogrzebowy przejdzie na cmentarz przy ul. Smętnej.

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy