Banner

Zmarł Gabriel Plaminiak

Był uczestnikiem strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu; przewodniczący KZ „S” w Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej z siedzibą we Wrocławiu.
Delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej; IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KKR; w 1981 członek KKP „S” przy Ministerstwie Finansów; koordynator działań „S” Regionu Dolny Śląsk.
Internowany w areszcie KW MO i ZK nr 1 we Wrocławiu, następnie w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie i Uhercach, 28 X 1982 zwolniony. 1983-1987 kolporter pism podziemnych, drukarz w Osoli k. Obornik Śląskich pisma „Emisariusz” (z Krzysztofem Turkowskim i Romanem Skawińskim). 1983-1987 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu oraz komitetu pomocy represjonowanym, współorganizator Mszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże. Wielokrotnie zatrzymywany na 24 i 48 godz. oraz karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywnami.
Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).
Msza św żałobna i ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu 28 stycznia o godz.12.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy