Banner

Zebranie WRDS

Z udziałem przewodniczącego Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierza Kimso odbyło się kolejne spotkanie prezydium Wojewódzkiej Rady do Spraw Dialogu Społecznego. Wysłuchano na nim informacji na temat prac Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej; na temat prac Zespołu doraźnego COVID-19; prac nad nowelizacją Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz spraw bieżących.

WRDS omówił też plan pracy na drugie półrocze i analizował przysłane wnioski i pisma.

jw

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy