Banner

Ze mną będziesz najbezpieczniejszy

We wtorek 27 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystej gali odbyło się wręczenie dorocznej nagrody im. Haliny Krahelskiej. To niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznawane osobom, które zasłużyły się w swoich staraniach o stworzenie bezpiecznych warunków pracy. W tym roku w gronie laureatów znalazł się m.in. Wojciech Ilnicki przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego i przewodniczący Komisji Zakładowej w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W gronie społecznych inspektorów pracy wyróżniona została m.in. Katarzyna Sikora, zakładowy sip w Clinico Medical w Błoniach k/Środy Śląskiej, członkini zakładowej Solidarności.
Ponadto przyznano laury w konkursie Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy zapewniają zatrudnionym najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia. Przesłaniem konkursu było motto z rzymskiego poety Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis (Ze mną będziesz najbezpieczniejszy).
Patronat nad wtorkową galą sprawował marszałek Kuchciński. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli rządu (minister Elżbieta Rafalska, Stanisław Szwed), Państwowej Inspekcji Pracy – GIP Wiesław Łyszczek, parlamentarzystów, członków Rady Ochrony Pracy. Byli także laureaci nagrody Krahelskiej z lat poprzednich – m.in. Piotr Duda i szef Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Kazimierz Kimso.

 

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy