Banner

Zdalny Zarząd Regionu

Kolejne majowe spotkanie członków Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk ponownie odbyło się w trybie zdalnym.

Przewodniczący Kazimierz Kimso podziękował wszystkim, którzy włączyli się  w zbiórkę pieniędzy na rzecz służby zdrowia, która trwa od 29 marca. Zebrane środki zostały przekazane na potrzeby szpitali w walce z epidemią. Ponadto Region zebrał 1500 litrów płynów dezynfekujących, które zostały przekazane do kilkunastu Domów Pomocy Społecznej. Dalej trwa zbiórka pieniędzy i darów potrzebnych dla potrzebujących.

Poszczególni członkowie ZR przedstawili szczegółową sytuację w swoich zakładach pracy i branżach.

Od 4 maja w wielu zakładach ruszyła produkcja, zostało podpisanych wiele porozumień, w części zakładów są obniżone płace, w niektórych doszło też do zwolnień.

Omówiono także przebieg uroczystości związanych z 40-leciem “Solidarności”. Wiele z nich zostało albo odwołanych (Bieg Solidarności, koncerty), albo będą przeprowadzone w ograniczonej formie.

Zarząd Regionu przyjął też szereg uchwał wewnątrzzwiązkowych.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy