Banner

Zbigniew Rupnicki odszedł do wieczności

Z wielkim żalem informujemy o śmierci Zbigniewa Rupnickiego. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę 13 stycznia o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław – Brochów, ul. Brochowska.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, organizator posolidarnościowego strajku 15.12.1981 r. w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu. Za działalność w zakonspirowanej grupie byłych działaczy „S” i kolportaż pomiędzy Regionalnym Komitetem Strajkowym a zakładem pracy został zatrzymany i internowany w ośrodku odosobnienia w Nysie (16.04-8.06.1982).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Cześć Jego Pamięci!
jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy