Banner

Zbigniew Gadzicki we władzach Związku

Rozpoczął się drugi dzień obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Na początku ogłoszono wyniki wyborów uzupełniających do Komisji Krajowej. Jednym z dwóch nowych członków został delegat Regionu Dolny Śląsk Zbigniew Gadzicki. W drugim dniu obrad będą procedowane uchwały statutowe oraz inne uchwały, stanowiska i apele zgłoszone przez delegatów.

Zbigniew Gadzicki jest we władzach Krajowej Sekcji Kolejarzy, a właśnie 25 listopada jest Święto Kolejarzy. Zbigniew Gadzicki i Paweł Szpunar po ogłoszeniu wyników wyborów złożyli uroczyste ślubowanie (na zdjęciu).

jw

Foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy