Banner

Zarząd Regionu wybrał nowe Prezydium

Podczas pierwszego po XXX WZD Zarządu Regionu nastąpiło ślubowanie nowo wybranych władz związkowych. Przewodniczący Kazimierz Kimso przekazał gratulacje nowo wybranym członkom ZR i RKR.

Dokonano wyboru Prezydium ZR, w skład którego weszli: Piotr Majchrzak (z-ca przewodniczącego i sekretarz), Radosław Mechliński (z-ca przewodniczącego), Jarosław Krauze (skarbnik) i członkowie – Grzegorz Makul, Barbara Janowicz, Tomasz Wójcik, Danuta Utrata, Krzysztof Domagała, Grzegorz Matkowski, Bogusław Jurgielewicz, Zbigniew Gadzicki, Ewa Jakimowicz.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy