Banner

Zarząd odwołał wojewoda wstrzymał

Zarząd województwa podjął decyzję o odwołaniu z funkcji dyrektora Teatru Polskiego  Cezarego Morawskiego. Tę decyzję wstrzymał wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. W komunikacie biura prasowego Urzędu Wojewódzkiego czytamy m.in Wojewoda miał na względzie przede wszystkim treść opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której ten, powołując się na argumenty prawne, negatywnie ocenił zamiar odwołania dyrektora. Dodatkowo o podjęcie działań zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego Komitet Protestacyjny Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Uchwała zostanie zbadana pod względem zgodności z prawem. Podkreślić należy, iż ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ściśle określa procedurę ewentualnego odwołania dyrektora instytucji kultury.(…) Wojewoda Dolnośląski na rozstrzygnięcie w sprawie wstrzymanej uchwały ma 30 dni.”

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy