Banner

Zapraszamy na szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez dział szkoleń dolnośląskiej “Solidarności”, które odbędą się w październiku i listopadzie br.
1) Zasady działania Komisji Rewizyjnych – 29 października 2018 r.
2) Proces mediacyjny dla działaczy związkowych – 6-7 listopada 2018 r.
3) Podstawy rachunkowości dla organizacji związkowej – 13-14 listopada 2018 r.
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie dolnośląskiej „Solidarności”, pl. Solidarności 1/3/5, sala 111 ( pierwsze piętro) w godzinach 9.30-15.00.

Osoby zainteresowane mogą się zgłosić w następujący sposób:
• fax 71 355 15 65
• mail wroc@solidarnosc.org.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
• nazwę organizacji zgłaszającej,
• imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszanej na szkolenie.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 601 85 10 06

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy