Banner

Zapraszamy do udziału w konkursie “Solidarności”

Zapraszamy do udziału w XXII Konkursie Plastycznym. Informujemy, że do 22 listopada można dostarczać prace na nasz konkurs pt. “Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna” z okazji 101. rocznicy Niepodległości. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu „Rodzina fundamentem Niepodległej”.  Finał 4 grudnia 2019 r., w przeddzień 152. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin XXII Konkursu Plastycznego

„Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”

Finał XXII edycji Konkursu „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w 152. Rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność Dolny Śląsk – pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław.

Celem konkursu jest upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska.

Konkurs organizujemy dla uczczenia Święta Niepodległości 11 Listopada. Hasło przewodnie w tym roku to: Rodzina fundamentem Niepodległej”.

Organizatorami konkursu są: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres e-mail: jwolniak@wp.pl

Patronat honorowy pełni Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. Patronat medialny konkursu sprawuje redakcja „Dolnośląskiej Solidarności”.

Prace będą oceniane w kategoriach:

-przedszkoli,

-szkół podstawowych (klasy I-IV),

szkół podstawowych (V-VIII),

-szkół ponadgimnazjalnych,

-ośrodków specjalnych,

-domów kultury.

Z jednej placówki w danej kategorii można przesłać maksymalnie 3 prace. Zachęcamy do organizowania konkursów wewnątrzszkolnych. Format prac dowolny. Każda praca musi posiadać na odwrocie kartę z opisem i zawierać wydrukowane następujące informacje:

UCZEŃ–AUTOR (IMIĘ NAZWISKO, KLASA I WIEK)
OPIEKUN 
NAZWA PLACÓWKI I NAZWA ZESPOŁU, JEŚLI JEST W ZESPOLE SZKÓŁ
ADRES PLACÓWKI, TELEFON, MAIL

Prace przyjmowane będą w Zarządzie Regionu. Należy je dostarczyć osobiście do pokoju 124 (w godz.8.00-16.00) lub pocztą na adres: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław z dopiskiem konkurs plastyczny „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” do 22 listopada 2019 r.

Wyniki konkursu ukażą się na stronach internetowych www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl oraz www.solidarnosc.wroc.pl oraz w „Solidarności Dolnośląskiej” .

Osoby nagrodzone i wyróżnione wraz z opiekunami zostaną zaproszone telefonicznie na uroczysty finał konkursu, który odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. Nagrody należy odbierać osobiście.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi. Zostaną one wyeksponowane na specjalnej wystawie, o której poinformujemy na uroczystości w dniu 4 grudnia 2019 r. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do eksponowania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Pozostałe prace można będzie odebrać w ZR w ciągu miesiąca od daty finału konkursu (do końca grudnia 2019 r.).

Do uczestnictwa w konkursie niezbędna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (w załączeniu).

Pełnomocnik konkursu – Janusz Wolniak

Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej w konkursie plastycznym „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” i oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

Imię i nazwisko opiekuna prawnego …………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego……………………………………………………………………………… wyłącznie w związku z udziałem w Konkursie plastycznym „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”, którego organizatorem jest Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas gali finałowej mogą zostać umieszczone na stronie internetowej organizatorów i wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Ponadto zgadzam się na wykorzystanie w materiałach organizatora nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich eksponowanie na wystawie.

Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe.

Miejscowość, data………………………….

Podpis………………………………….

 

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy