Banner

Jeszcze można składać prace konkursowe!

Na prośbę uczestników konkursu przedłużamy możliwość dostarczenia prac konkursowych do 10 listopada. Finał konkursu odbędzie się zgodnie z zapowiedzianym terminie czyli 16 listopada – organizatorzy konkursu.

Po dwuletniej przerwie wznawiamy nasz konkurs “Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i upowszechnienie go wśród zainteresowanych osób i instytucji.

Szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież dolnośląskich placówek oświatowych.

Regulamin XXIII Konkursu Plastycznego

„Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”

Finał XXIII edycji Konkursu „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” odbędzie się  16 listopada br. 12.00 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność Dolny Śląsk – pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław.

Celem konkursu jest upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska.

Konkurs organizujemy dla uczczenia Święta Niepodległości 11 Listopada. Hasło przewodnie w tym roku to: „Chcemy żyć w świecie bez wojen!”

Organizatorami konkursu są: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego i i dolnośląski Kurator Oświaty.

Patronat medialny konkursu sprawuje redakcja „Dolnośląskiej Solidarności”.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

I – do 7 lat

II – od 8 do 11 lat

III – od 12 do 14 lat

IV – od 15 do 19 lat

Uwaga! Oceniamy tylko prace indywidualne, nie oceniamy prac zbiorowych.

Organizator konkursu może przyznać w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

Format prac dowolny. Każda praca musi posiadać na odwrocie kartę z opisem i zawierać wydrukowane następujące informacje:

AUTOR –

WIEK –

OPIEKUN –

NAZWA PLACÓWKA OŚWIATOWEJ –

ADRES PLACÓWKI /TELEFON/ MAIL –

Prace przyjmowane będą w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Należy je dostarczyć osobiście (sekretariat)  lub pocztą na adres: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław z dopiskiem konkurs plastyczny „Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna” do 10 listopada 2022 r.

Wyniki konkursu ukażą się na stronach internetowych www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl oraz www.solidarnosc.wroc.pl oraz w „Solidarności Dolnośląskiej” .

Osoby nagrodzone i wyróżnione wraz z opiekunami zostaną zaproszone telefonicznie na uroczysty finał konkursu, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. Nagrody należy odbierać osobiście.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi. Zostaną one wyeksponowane na specjalnej wystawie, o której poinformujemy na uroczystości w dniu 16 listopada 2022 r. w siedzibie ZR. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do eksponowania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Pozostałe prace można będzie odebrać w ZR w ciągu miesiąca od daty finału konkursu (do końca grudnia 2022 r.)

W imieniu organizatorów

Danuta Utrata – Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Janusz Wolniak – pełnomocnik konkursu

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy