Banner

Zapoznają posłów PiS z postulatami oświaty

W najbliższą środę 25 października działacze oświaty pójdą ze swoimi postulatami do posłów rządzącej partii PiS. W tej kwestii SKOiW wydała specjalny komunikat (poniżej).

Komunikat

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”z obrad nadzwyczajnej Rady KSOiW w dniu 19 października br. w Warszawie

 Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na oświatę, co najmniej 15-proc. podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2018 r., zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników kuratoriów oświaty. O wsparcie swoich postulatów Rada zaapelowała do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  Z żądaniami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zostaną zapoznani posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w regionach.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaapelowała
do Komisji Krajowej NSZZ  „Solidarność” o wsparcie w realizacji następujących  postulatów:

  1. Wzrostu nakładów budżetowych na oświatę.
  2. Powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
  3. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 proc. od 1 stycznia 2018 r.
  4. Poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół
    przez zmianę:
  • niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych,
  • „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat, by dodatek ten nie stanowił składnika minimalnego wynagrodzenia.
  • Podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.

Rada KSOiW stwierdza w apelu skierowanym do KK NSZZ „S”, że dotychczasowe działania mające na celu realizację w/w postulatów  nie przyniosły oczekiwanych efektów i wyraziła przekonanie, że konieczne jest wsparcie Komisji Krajowej.

Ponadto Rada KSOiW zobowiązała struktury regionalne do zapoznania parlamentarzystów PiS  z jej postulatami.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

foto Janusz Wolniak

 

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy