Banner

Zapisy nie do przyjęcia

Sytuacja w branży była tematem spotkania w siedzibie Regionu Dolny Śląsk przedstawicieli organizacji związkowych z przemysłu auto-moto działających na terenie regionów Dolny Śląsk i Jeleniej Góry. Związkowcy dyskutowali m.in. nad kontrowersyjnymi zapisami projektu ustawy dotyczącej, czasu pracy i układów zbiorowych które są proponowane w Radzie Dialogu Społecznego przez stronę pracodawców w związku z wirusem COVID-19. Zdaniem działaczy artykuły dotyczące zwłaszcza  kwestii czasu pracy zagrażają  interesom pracowniczym nie tylko w tej branży, ale stanowią  niebezpieczny precedens odejścia od kodeksu pracy. Nie do zaakceptowania dla zebranych związkowców była też propozycja zapisu, w którym zastępuje się przedstawicielstwo związkowe radą pracowników lub przedstawicielem załogi w razie braku porozumienia zakładowych organizacji związkowych.
Suchej nitki nie pozostawił na projekcie układu prawnik Regionu Sławomir Poświstak. Jego zdaniem akceptacja takiego projektu oznaczałaby drastyczne pogorszenie sytuacji pracowników. Według tego projektu pracownik mógłby przez 24 miesiące pracować po 13 godzin bez dodatkowej gratyfikacji za godziny nadliczbowe.
Proponowane zapisy kompletnie nie przystają do naszego systemu prawnego, idą wbrew podstawowej zasadzie obowiązującej w polskim systemie prawa pracy, mówiącej o minimum standardów prawa pracy.
Obecny na spotkaniu przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso ocenił, że zastąpienie 8-godzinnej normy czasu pracy normą 13 godzinną oznaczałoby powrót do standardów pracy z XIX wieku.
Zebrani działacze Zespołu Problemowego ds. motoryzacji przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w skład którego wchodzi 13 zakładów branży motoryzacyjnej wypracowali w tej sprawie stanowisko, w którym m.in. żądają wykreślenia z projektu punktu dotyczącego czasu pracy. “Zgodnie z naszą wiedzą Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”, w której większość z nas jest zrzeszona, nie wnosiła postulatu do tarczy pomocy dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego dotyczącego czasu pracy i układów zbiorowych pracy, również taki kierunek przyjął Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” jasno przecinając dyskusję dotyczącą zmian w Kodeksie Pracy.
W naszej opinii jedynym uprawnionym ciałem do wnoszenia inicjatyw ustawodawczych jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” (…)” napisali m.in. działacze.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy