Banner

Zakończył się XXX WZD Regionu Dolny Śląsk

Zakończyły się obrady XXX WZD Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk. Wybrano Zarząd Regionu w składzie:

ZENON ADAMSKI

ZYGMUNT AUGUŚCIK

RYSZARD BARTNICKI

IRENEUSZ BESSER

KAZIMIERZ BOGUCKI

ZOFIA CIERNIEWSKA

WITOLD CISŁOWSKI

KRZYSZTOF DEMARC

KRZYSZTOF DOMAGAŁA

URSZULA DRZEWIŃSKA

JERZY FICHTEL

MAŁGORZATA FRANECZEK

ZBIGNIEW GADZICKI

EWA JAKIMOWICZ

BARBARA JANOWICZ

BOGUSŁAW JURGIELEWICZ

MAREK KALETA

STANISŁAW KIEZIK

PAWEŁ KNAP

KRYSTYNA KOCHAN

ANDRZEJ KOWALSKI

ANDRZEJ KOZŁOWSKI

ADAM KRAKIEWICZ

JAROSŁAW KRAUZE

HENRYKA KRÓL

CELINA KUC

TADEUSZ KURKOWIAK

TOMASZ LEWICKI

PIOTR MAJCHRZAK

GRZEGORZ MAKUL

TOMASZ MARTOWICZ

EDWARD MAŚLANKIEWICZ

GRZEGORZ MATKOWSKI

RADOSŁAW MECHLIŃSKI

WIESŁAW NATANEK

PIOTR PIASECKI

ANDRZEJ PRZYTUŁA

CELINA RYMUT

MIROSŁAW RZEPKA

BARBARA SERAFINOWSKA

ZYGMUNT STELMACH

MALWINA STĘPIEŃ

KAZIMIERA SYGULSKA

MIŁOSZ SZCZUROWSKI

JANINA MAGDALENA SZCZUROWSKA

HALINA SZENDZIELORZ

KRZYSZTOF TENEROWICZ

DANUTA  UTRATA

ROMAN WAWRZYNIAK

DANIEL WITUSZYŃSKI

KRZYSZTOF WÓJCIK

TOMASZ WÓJCIK

REMIGIUSZ ZARZYCKI

Lista rezerwowa – DANUTA LISKOWIAK

Komisję Rewizyjną w składzie:

rewizyjna

POŚWISTAK SŁAWOMIR

BOROWSKA LIDIA

JABŁOŃSKI ANDRZEJ

SZREMSKI TOMASZ

ZYGMAŃSKA RYSZARDA

ASTERSKI WOJCIECH

DROZD PIOTR

DRUŻBICKA MIECZYSŁAWA

PŁOTEK JANINA

BUBIEŃ RYSZARD

KUCFIR CEZARY

KOZAK TADEUSZ

ZAJACZKOWSKI HENRYK

KIEŁBASA TOMASZ

KUCZYŃSKI ZBIGNIEW

KUBISZTAL IRENA           LISTA REZERWOWA

foto Janusz Wolniak

Dokumenty przyjęte na XXX WZD:

Uchwała

XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

 ws. pracy niekoniecznej w niedziele

 

WZD NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk zobowiązuje Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby obowiązywał powszechny zakaz do zatrudniania pracowników do prac niekoniecznych
w niedziele.

 

Uzasadnienie

 

Po upadku komunizmu Polacy dali się uwieść tezie, że najważniejsza jest gospodarka, podczas gdy walka z komunizmem toczona była pod hasłem wolności i obrony godności człowieka. Udało się odzyskać wolność, lecz godność człowieka, a zwłaszcza godność człowieka w pracy nie do końca została obroniona. Przykład walki o wolne od handlu niedziele pokazał kierunek, w którym trzeba podążać. Powstaje pytanie czy produkcja foteli samochodowych musi odbywać się w niedziele, czy uczelnie muszą działać w niedziele, podczas gdy w innych krajach europejskich czy amerykańskich nie ma czegoś podobnego.

 

 

Stanowisko nr 1

Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk

  1. ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.

WZD NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk w pełni popiera wniosek organizacji zakładowych NSZZ Solidarność uczelni wrocławskich, aby Prezydent RP Andrzej Duda, odmówił podpisania procedowanej obecnie w Sejmie ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, jeśli nie zostaną wprowadzone w niej poprawki realizujące postulaty NSZZ Solidarność. Ustawa w obecnym kształcie, obok wielu innych mankamentów w sposób istotny ogranicza możliwość działania związków zawodowych na uczelniach oraz pogarsza sytuację pracowników, a zwłaszcza pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Należy też podkreślić, że nowa ustawa wprowadza ogromny chaos organizacyjny na uczelniach, nie zapewnia właściwego finansowania nauki i nauczania akademickiego oraz grozi depolonizacją uczelni, ich prywatyzacją, a także upadłością.

WZD popiera ten wniosek w imię dobrze pojętej solidarności pracowniczej.

 

Stanowisko nr 2

Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk

  1. zmiany treści art. 25 Ustawy o Związkach Zawodowych

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk wnosi do Komisji Krajowej o podjęcie pracy nad zmianą zapisu art. 25 Ustawy o Związkach Zawodowych. Proponujemy aby organizacje związkowe przekazywały informacje o ilości członków związku w zakładzie pracy raz w roku.

 

Stanowisko nr 3

Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk

  1. nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne

XXX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk popiera działania Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Województwa Dolnośląskiego NZZ ”Solidarność” zmierzające do wprowadzenia zmian w projekcie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Uważamy, że istotą zmian powinno być zapewnienie godziwego wynagrodzenia oraz wskazania źródeł ich finansowania dla wszystkich pracowników w tym pracowników zatrudnionych w zawodach niemedycznych.

Uważamy, że obecne zapisy w projekcie nowelizacji ww. ustawy są krzywdzące dla pracowników także Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z uwagi na brak gwarancji finansowania przez władze rządowe (wojewodów). Ponadto nieobjęcie regulacją płac wszystkich pracowników w szczególności z podziałem na pracowników wykonujących zawody medyczne i innych zatrudnionych w podmiotach leczniczych pogłębi podziały między pracownikami. Brak ustalenia stosownych wskaźników pracy dot. podwyższania wynagrodzenia dla pracowników niemedycznych stanowi dyskryminację płacową.

 


 

 


 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy