- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Żądają podwyżek dla wszystkich pracowników

P1350626

Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako reprezentatywna organizacja związkowa w Wodach Polskich, wzywa pracodawcę do przyznania wzrostu wynagrodzeń wszystkim pracownikom Wód Polskich.

Przyznanie kilku tysiącom pracowników waloryzacji płac, bo taki był cel podwyższenia funduszu płac przez Rząd, nigdy nie będzie uznane za podwyżki indywidualne, choć pracodawca stara się wytworzyć takie pozory prawne, poprzez zmuszenie pracowników do podpisywania nieznanych w prawie pracy, oświadczeń. Omijanie w ten sposób art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych czyni podjęte działania wątpliwymi prawnie i zagrożonymi nieważnością.

Ta  część pracowników, która została całkiem pozbawiona  waloryzacji inflacyjnej jest poddana oczywistej dyskryminacji. Słusznie zatem upatruje ona  kary za sprzeciw wobec żałosnej wysokości i poniżającemu trybowi przyznawania kwot indeksacji. Takie działania pracodawcy, zmierzające do ograniczenia liczby indeksowanych osób rodzą w pracownikach, wyrażane w informacjach do Związku podejrzenia, że ma to na celu obdarzenie innych osób kwotami nadmiernej wysokości. Tym bardziej, że ukryte są kwoty waloryzacji osób na wyższych stanowiskach.

Zwracamy uwagę, że na „chaotycznej regulacji” skorzystały najbardziej osoby o krótkim stażu, przyjmowane na zawyżonych stawkach. Długoletni pracownicy podstawowych procesów są nadal pokrzywdzeni. Zaoferowanie im waloryzacji 300 zł przy sumarycznym trzyletnim wzroście inflacji  na poziomie ok.35% to działanie poniżające. Tym bardziej, że niektórym od tej kwoty odjęto jeszcze różnicę do kwoty płacy minimalnej.

Z powyższych powodów Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie domaga się zmiany stanowiska wobec osób, które nie otrzymały waloryzacji płac lub zostały w inny sposób pokrzywdzone i oczekuje działań naprawczych jak na wstępie.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PGW Wody Polskie

fot. Zdjęcie archiwalne z protestu z sierpnia 2015 r. we Wrocławiu