Banner

Wystawa Fundacji Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej

Wystawa plenerowa „Od dialogu do partnerstwa-budowanie mostów z Zachodu na Wschód” przygotowana została z okazji 30-lecia Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. św. Jadwigi jako wspólny projekt Fundacji im. św. Jadwigi oraz Centrum Historii Zajezdnia.

Partnerstwo, pojednanie, pomoc i współpraca to wartości, które na początku istnienia Fundacji im. św. Jadwigi stanowiły fundament dobrych relacji międzynarodowych, na których fundacja rozwijała i nadal rozwija swoją misję. Chociaż do oficjalnego powołania fundacji doszło w 1991 roku, to jej historia sięga lat 70-tych, kiedy to przedstawiciele Bensberger Kreis nawiązali kontakty z członkami Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Pomimo trudności w organizowaniu spotkań wynikających z sytuacji politycznej w Polsce na przestrzeni lat organizowano naprzemiennie we Wrocławiu i Dortmundzie polsko-niemieckie seminaria, a  dortmundczycy i wrocławianie nawiązali ze sobą silne międzyludzkie więzi. Ich efektem stała się pomoc materialna, wsparcie moralne i solidarność  udzielona wrocławianom w czasie stanu wojennego. Wspomnienia o tych wydarzeniach otwierają temat wystawy. W budowanie więzi pomiędzy narodami oprócz działalności charytatywnej włączone zostały projekty młodzieżowe, edukacyjne oraz praktyki zawodowe dla Polaków w Dortmundzie, a w kolejnych latach bliźniacza inicjatywa skierowana do młodych ludzi z Ukrainy. Przemiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce zrodziły okazję do przenoszenia doświadczeń zdobytych od Niemców dalej na Wschód dlatego Fundacja objęła swoją działalnością teren Ukrainy. W wieloletnią działalność  pomiędzy Dortmundem i Wrocławiem włączony został Lwów. Autorzy wystawy nawiązują również do obecnej sytuacji, w której to fundacja podjęła się niełatwego zadania, jakim jest koordynowanie działań pomocowych na rzecz Ukrainy w czasie wojny. Organizacja transportów, punktu pomocy pokazane na wystawie  stanowią zaledwie mały wycinek prowadzonej przez Fundację, jej  wolontariuszy, partnerów i darczyńców działalności.

W uroczystości wziął udział przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso oraz autor projektu graficznego wystawy Sławomir Kowalik.

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, który uczestniczył w jej otwarciu. Można ją oglądać na północnej pierzei Rynku. Koordynatorzy projektu: dr Małgorzata Zawada, Monika Kordylewska. Autorzy:  Monika Kordylewska, dr inż. Tadeusz Lewandowski, Kazimierz Pabisiak,                          Justyna Staszak, dr Małgorzata Zawada.

foto Janusz Wolniak

 

 

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy