Banner

Wyrok sądu – nieuzasadniona kara dla związkowca

W dniu 17 marca 2021r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uchylił karę porządkową – upomnienia – Andrzejowi Kozłowskiemu Przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ „S” Essity Operations Poland sp. z o.o. w Oławie.

Pracodawca tak uzasadniał nałożenie kary: „W dniu 7 listopada 2019 r. działając wyłącznie jako przedstawiciel związku zawodowego, umieścił Pan w internecie, (wewnętrznej platformie pracodawcy) komunikat dotyczący obowiązku tworzenia przez Pracodawcę planu urlopowego dla wszystkich pracowników.”

Zdaniem pracodawcy naruszało to porządek i organizację pracy. Sąd uznał, że kara jest nieuzasadniona i została naruszona procedura nałożenia kary poprzez niewłaściwe wysłuchanie przed jej nałożeniem.

Wyrok jest nieprawomocny i pracodawca pewnie będzie składał apelację od tego wyroku.

W 2019 roku Andrzej Kozłowski otrzymał od Głównego Inspektora Pracy statuetkę najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy,

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy