Banner

Wycofano antypracownicze zapisy

Mocny sprzeciw Związku sprawił, że z tzw. Tarczy 3.0 zostały wykreślone antypracownicze zapisy ( m.in. zwolnienie pracownika przez e-mail, swobodne dysponowanie przez pracodawcę zakładowym funduszem świadczeń socjalnych).

To jeszcze nie koniec prac nad ustawą, bo m.in. NSZZ “Solidarność” postuluje radykalne podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, a także innych zapisów w ustawie.

W dalszym ciągu wszystkie kwestie dotyczące czasu pracy, wynagrodzeń, zwolnień, urlopów będą podlegały konsultacji ze związkami zawodowymi.

Przypomnijmy, że po ogłoszeniu kontrowersyjnych zapisów tzw. Tarczy 3.0 ostry sprzeciw wystosowało prezydium Komisji Krajowej oraz m.in. Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” , czy Krajowa Sekcja Przemysłu Elektromaszynowego NSZZ “Solidarność”.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy