Banner

Wybrali społecznych inspektorów pracy

W piątek (10 marca) zakończyły się dwudniowe wybory zakładowego i oddziałowych społecznych inspektorów pracy w oławskim zakładzie Essity Operations Poland. Zgodnie z Ustawą o społecznej inspekcji pracy, to na związku zawodowym, działającym w zakładzie spoczywa zadanie organizacji wyboru sipowców. Związkowcy z “Solidarności” w Essity poinformowali w piśmie zarząd firmy o wyborze Andrzeja Kozłowskiego na zakładowego społecznego inspektora pracy oraz Marka Bolestę, Piotra Kozubka, Tomasza Mydko i Piotra Pawluka na oddziałowych sipowców..

– Cieszy wysoka frekwencja w tych wyborach – ocenia Andrzej Kozłowski. Przewodniczący zakładowej Solidarności dziękuje też pracownikom działu rozwoju związku i administracji za pomoc w zorganizowaniu wyborów.

 

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy