- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Wybrali prezesa i wręczyli odznaczenia

prezes

We Wrocławiu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Zgromadzeni delegaci kolejny raz wybrali jednogłośnie na Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniewa Ładzińskiego.

Jeszcze przed wyborami prezes z członkami zarządu uhonorował odznaczeniami wybitnych rzemieślników i gości. W uznaniu wybitnych zasług dla rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości Zarząd Rzemiosła nadał najwyższe wyróżnienie w rzemiośle Odznakę Honorową „Szablę Kilińskiego” Dariuszowi Jankowskiemu.
Z okazji 75-lecia Rzemiosła na Dolnym Śląsku Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” otrzymali prof. Dr hab. Inż. Andrzej Amroziak z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. N.med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w dowód najwyższego szacunku i uznania profesjonalizmu, poświęcenia służącemu dobru najwyższemu – ratowania życia ludzkiego oraz za działalność naukową na rzecz polskiej onkologii.

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu powstała w 1945 roku. Wraz z dolnośląskimi cechami tworzy jedną z najsilniejszych organizacji samorządu gospodarczego województwa. W strukturach Izby działają obecnie 42 organizacje.
jw

foto Janusz Wolniak