Banner

Wybory związkowe w Lorenz Snack-World Logistics Sp. z o.o.

W firmie Lorenz Snack-Word Logistics Sp. z o.o. wybory Komisji Zakładowej, Rewizyjnej oraz na Przewodniczącego KZ.
Firma powstała w Stanowicach w roku 2012 , obecnie liczy około 70 pracowników, do Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” przystąpiło już 55 członków. Przewodniczącym KZ NSZZ ,,Solidarność” Lorenz Snack-World Logistics Sp. z o.o. został wybrany kolega Sebastian Kanar. W wyborach wzięło udział ponad 90% członków ZOZ.
W imieniu Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk wybory przeprowadzili Andrzej Kozłowski i Daniel Wituszyński.

jw

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy