Banner

Wybory w Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji

W sobotę (25 02) br. zakończyły się wybory we wszystkich trzynastu  organizacjach oddziałowych Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, w trakcie których wybrano komisje oddziałowe i rewizyjne  oraz pięćdziesięciu delegatów na zebranie wyborcze organizacji międzyzakładowej.  W trakcie spotkań wyborczych prezentowane były sprawozdania komisji oddziałowych z 5-letniej kadencji Związku, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele komisji wyborczych – regionalnych i zakładowej OMPT – oraz zaproszenie goście z zarządów regionów. W trakcie Oddziałowego Zebrania Delegatów we Wrocławiu zebrani podziękowali za zaangażowanie w pracy na rzecz Związku i Pracowników Telekomunikacji: Danielowi Buss, Henrykowi Glebkowiczowi, Małgorzacie Konkol, Markowi Szymczakowi, Markowi Walczakowi i Waldemarowi Żaczkowi, któremu wręczono odznaczenie za Zasługi dla Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji.

Organizacja Międzyzakładowa obejmuje obecnie swoim zasięgiem działania czternastu pracodawców zatrudniających członków NSZZ „Solidarność” w Orange Polska S.A. i w spółkach współpracujących (partnerów technicznych i agencjach pracy tymczasowej).

W poszczególnych organizacjach oddziałowych, działających terytorialnie, na przewodniczących wybrano:

Białystok – Wojciech Siedlecki, Bydgoszcz – Czesław Pastusiak, Gdańsk – Zbigniew Łajca, Górny Śląsk – Roman Froch, Kraków -Jerzy Iwaszkiewicz, Lublin – Grzegorz Samborski, Łódź – Łukasz Mickiewicz, Olsztyn -Marek Bujło, Poznań – Waldemar Stawski, Rzeszów – Robert Bąk, Warszawa 2134 -Hubert Orłowski, Warszawa 45 – Marzanna Stańczyk, Wrocław – Stanisław Kiezik.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność” odbędzie się w Krakowie, gdzie wybierzemy przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, Komisję Rewizyjną, delegatów na  WZD Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji i WZD Regionu Dolny Śląsk.

Stanisław Kiezik

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy